T-Academy

Hem bireylerin ve firmaların gelişimlerinde rol almak hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için T-Academy markası altında eğitim hizmetlerimizi birleştiriyoruz.

GENEL KALIPÇILIK EĞİTİMİ

Saç Metal Kalıp Mühendisliği’ne giriş ve genel kalıpçılık yöntemleri konusunda bilgilendirme eğitimidir.

Eğitim Süresi: 1 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Pres Üretim Mühendisleri, Üretim Planlama Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, Ar & Ge Mühendisleri, Ürün tasarım Mühendisleri, Satınalma Mühendisleri

Aparat & Fikstür Tasarımı Eğitimi

Aparat & Fikstür Tasarımında, Tasarım yaklaşımı ve dikkat edilmesi gereken konuların anlatıldığı bir eğitimdir. Bu eğitim öncesinde Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Eğitiminin alınması tavsiye edilir.

Eğitim Süresi: 1 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Pres Üretim Mühendisleri, Üretim Planlama Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, Ar & Ge Mühendisleri, Ürün tasarım Mühendisleri, Satınalma Mühendisleri

Kalıp Tasarımında Teknik Konular

Saç Metal Kalıp Mühendisliği’nde genel kalıp tasarım bilgileri, kuvvet hesaplamaları, çalışma ve kesme boşlukları ve özellikle kalıplarda kullanılan malzemeler konusunda bilgiler verilecektir.

Eğitim Süresi: 2 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Ar & Ge Mühendisleri, Ürün Tasarım Mühendisleri, Satınalma Uzmanları, Kalıphane Mühendisleri, Pres Üretim Mühendisleri, Kalıp bakım Mühendisleri, Saç Metal Kalıp Ustaları vb.

Progressive ( Adımlı ) Kalıplar Eğitimi

Saç Metal kalıpçılığında, oldukça fazla kullanılan «Progressive ( Adımlı ) Kalıplar» konusunda genel bilgilendirme eğitimi olacaktır. Progressive ( Adımlı ) Kalıplar ve bu kalıplarda özel olarak kullanılan kalıp elemanları ve sistemleri konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

Eğitim Süresi: 2 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Pres Üretim Mühendisleri, Üretim Planlama Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, Ar & Ge Mühendisler

Kamlı Kalıplar Eğitimi

Saç Metal kalıpçılığında, özellikle aynı anda farklı yönlerdeki işlemleri birlikte yapabilme imkanı sağlayan Kam mekanizmaları konusunda genel bilgilendirme eğitimi olacaktır.

Kamlı Kalıplar ve bu kalıplarda özel olarak kullanılan kalıp elemanları ve sistemleri ve ayrıca, farklı Kam Mekanizmaları ( Kontra Kam, Rotary Kam, Uçan Kam vb ) konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

Eğitim Süresi: 2 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Pres Üretim Mühendisleri, Üretim Planlama Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, Ar & Ge Mühendisleri, Ürün tasarım Mühendisler

Transfer Kalıpları Eğitimi

Saç Metal kalıpçılığında, son dönemlerde oldukça fazla kullanılmaya başlanan «Transfer Kalıp» sistemleri konusunda genel bilgilendirme eğitimi olacaktır.

Transfer sistemleri ve transfer kalıplarına özel olarak kullanılan kalıp elemanları konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

Eğitim Süresi: 1 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Pres Üretim Mühendisleri, Üretim Planlama Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, Ar & Ge Mühendisleri,

Hassas Kesme Kalıpları Eğitimi

Saç Metal kalıpçılığında özel bir yöntem olan «HASSAS KESME» ile ilgili, kullanılan pres, yapılacak olan kalıp tasarımı, kalıp içerisindeki özel tasarımlar, kalıp malzemeleri ve üretim yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim Süresi: 1 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Pres Üretim Mühendisleri, Üretim Planlama Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, Ar & Ge Mühendisleri, Ürün tasarım Mühendisleri

Parametrik Kalıp Tasarım Eğitimi ( Catia V5 )

Kalıp Tasarım Mühendisleri / Uzmanları için tasarlanmış bir eğitimdir. Kalıp tasarımına nasıl başlanır? Nasıl ilerlenir? ve nasıl güncellenir? Sorularına yanıtlar verilir. Bu eğitime katılımcı sayısı maksimum 4 kişi ile sınırlıdır.
• Prosesin tasarım içine çağrılması,
• Prosesin kalıp ekseni ile çakıştırılması,
• Proses içerisindeki yüzey ve konturların Publish edilmesi ( Publish çalışma mantığı ),
• Proses girdilerinin kalıp elemanları içerisinde parametrik olarak dağıtılması,
• Add / Remove mantığı
• Standart elemanların kalıp içerisinde pozisyonlanması,
• Standart elemanların add/remove yapısı.

Eğitim Süresi: 4 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıp Tasarım Mühendisleri / Uzmanları ( Eğitime katılacak personellerin Catia V5 kullanabiliyor ve kalıp Tasarlayabiliyor olmaları gerekmektedir. )

Kalıp Proses Geliştirme Eğitimi ( Teorik Anlatımlı )

Saç Metal kalıpçılığında, çok önemli eğitimlerden bir tanesidir. Özellikle Çekme operasyonlarındaki; Çekme Yüzeyi geliştirme, Çekme Kalıbı Pot Çemberi yüzeyi geliştirme, süzdürücü tipleri, Kesme Kalıplarındaki kesme açıları, Bükme çelik yüzeyleri gibi teknik konuları içeren bir bilgilendirme eğitimidir.

Eğitim Süresi: 2 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıp Tasarım Mühendisleri, Kalıp Proses Geliştirme Mühendisleri

Kalıp Proses Geliştirme Eğitimi ( Catia V5 )

Catia V5’te Parametrik olarak Çekme operasyonu ( Dişi, Erkek, Pot ) yüzeyleri,  erkek/pot hattı, kesme ve bükme yüzeylerinin geliştirilmesi anlatılmaktadır. Eğitimin ilk 2 günü Catia V5 yüzey eğitimini, son iki günü ise parametrik yüzey geliştirme eğitimini içermektedir. Bu eğitimi alacak personelin min 3 yıl kalıp tasarım ya da proses geliştirme tecrübesi olması gerekmektedir. Bu eğitime katılımcı sayısı maksimum 4 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Süresi: 4 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıp Tasarım Mühendisleri, Kalıp Proses Geliştirme Mühendisleri

Ürün Fizibilite ve Simülasyon Eğitimi

Saç Metal kalıpçılığında, tasarlanan ürünlerin formlanabilirlik fizibilitelerinin yapıldığı, Autoform ya da Pam Stamp yazılımı ile analiz edildiği, hem simülasyon hem de yazılım eğitimlerini içeren teknik bir eğitimdir. Bu eğitim ile simülasyon yazılımlarının kullanımı, simülasyon çıktılarının okunabilmesi ve yorumlanabilmesi hedeflenmektedir

Eğitim Süresi: 10 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, Kalıp Proses Geliştirme Mühendisleri

Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Eğitimi

Teknik personeller için olmazsa olmaz bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde teknik resim okuma ve hazırlama kabiliyeti edinilecektir.  Üniversitelerde yüksek lisans derecesi eğitimi olarak verilmektedir.

Eğitim Süresi: 3 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, Kalıp Proses Geliştirme Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, Üretim Mühendisleri, Ar & Ge Mühendisleri, Ürün tasarım Mühendisleri

Mühendislik Süreçleri Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimin amacı, teklif aşamasından kalıp seri imalat sürecine kadar olan aşamalara tümden bakabilme yetkinliği kazanabilmedir. Tekliflendirme, Tedarikçi seçme ( kabul kriterlerinin oluşturulması ), Proses onay, Kalıp Tasarım onay, Kalıp malzeme sipariş onayları, Talaşlı imalatı, Kalıp montaj, Statik Buy-off, Dinamik Buy-off, Kalıp alıştırma, Kalıp ilk deneme, Kalıp ön seri denemesi, Kalıptan ilk parça alınması, Parça ölçüm raporları değerlendirme, Seri imalat için kalıp kabulü süreçlerinin tamamına atıfta bulunulmaktadır.

Eğitim Süresi: 3 Gün

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Planlama Mühendisleri, Proje Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, kalıp Proses Geliştirme Mühendisleri

Özel Eğitim / Müşteri Talepleri

Bu eğitimin amacı, müşteri taleplerini tek tek analiz ederek, bu taleplere göre özel olarak hazırlanmış bir müfredat ile verilen bir eğitimdir.

Sac Metal Kalıp Mühendisliği alanında, Ürün Tasarımından, imalatı tamamlanmış kalıptan uygun parçanın çıkmasına kadar olan süreçteki tüm aşamalar için konu başlıkları ve detayları tek tek belirlenir.

Hazırlanan müfredata göre eğitim süresine karar verilir.

Kimler katılmalı?

Firmaların; Kalıphane Mühendisleri, Kalıp Tasarım Mühendisleri, Kalıp Proses Geliştirme Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, Üretim Mühendisleri, Ar & Ge Mühendisleri, Ürün tasarım Mühendisler

Danışmanlık Hizmetleri

Bu hizmetin amacı; firmaların ihtiyaçlarına göre kısa ve/veya uzun vadeli danışmanlık hizmetleri verilmesidir.

 Tasarım / Mühendislik ekibinin eğitim ihtiyaçlarının / konu başlıklarının belirlenmesi,
 Belirlenen eğitim ihtiyaçlarına / konu başlıklarına göre eğitimlerin planlanması,
 Tasarım ve mühendislik süreçlerinde teknik ekibe destek verilmesi
 Ürün Fizibilite Çalışmaları
 Simülasyon Çalışmaları ( Autoform / Pam Stamp )
 Proseslerin Belirlenmesi
 Kalıp Tasarımlarına destek verilmesi
 Teknik Resimsiz imalat yöntemleri ( Tasarım sürelerinin %50 düşürülmesi, imalat hatalarının ortadan kaldırılması vb. )
 Kalıp İmalatlarının yönetilmesi / teknik destek verilmesi
 Mühendislik süreçlerinin takip edilmesi, yönetilmesi
 Mühendislik süreçlerinin raporlanması
 Proje Yönetimi ( Ürün fizibilitelerinden seri imalata kadar olan tüm süreçler )

Danışmanlık Süresi : min.3 Ay

Kimler katılmalı?

Sac Metal Kalıp Mühendisliği süreçlerine haiz tüm firmalar için yukarıdaki konu başlıklarına göre ya da karşılıklı belirlenecek konu başlıklarına göre 3 Ay’dan az olmamak kaydıyla ( 6 Ay / 9 Ay / 12 Ay ve daha fazlası ) Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Danışmanlık hizmet bedelleri; Alınacak Danışmanlık Hizmeti’nin içeriğine, süresine ve firmanın lokasyonuna göre değişkenlik göstermektedir.

SAC METAL KALIP MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMLERİ